Netačne i zlonamjerne priče SDS – a o gubitku ERS – a

01.11.2017.     Vijesti

Iz „Elektroprivrede Republike Srpske“ /ERS/ ocijenili su netačnim, tendencioznim i zlonamjerinim izjave SDS-ovog predstavnika da je ERS u prošloj godini poslovao negativno, uz napomenu da su takve izjave usmjerene na stvaranje negativne slike o ovom preduzeću.

Iz Informativne službe ERS-a Srni je potvrđeno da je činjenica da je ERS u prošloj godini poslovao pozitivno i ostvario dobit od 2,8 miliona KM, te napominju da je to potvrdila i nezavisna revizorska kuća „Dilojt“ u konsolidovanom revizorskom izvještaju na koji se iz SDS-a pozivaju, uz određene konstatacije, zbog kojih je dato mišljenje sa rezervom.

Te konstatacije „Dilojta“, kako navode iz ERS-a, prvenstveno se odnose na nenaplaćena potraživanja od kupaca, odnosno na činjenicu da se revizor nije mogao uvjeriti da je izvršena ispravaka svih potraživanja starijih od godinu dana, uz napomenu da revizor nigdje nije naveo da su ta potraživanja nenaplativa, nego samo da nisu knjižena na ispravci.

„Poistovjećivanje ispravke i nenaplativih potraživanja je pogrešno, a to nažalost čine i neki takozvani ekonomski analitičari“, kažu iz ERS-a.

Po međunarodnim računovodstvenim standardima, podsjećaju iz ERS-a, predviđeno je da sva potraživanja od kupaca po osnovu električne energije starija od godinu dana treba da budu knjižena na ispravku potraživanja i predstavljaju trošak tekuće godine.

„To je previše krut i skoro neprimjenjiv standard za elektrodistributivna preduzeća, imajući u vidu platežnu moć kupaca u Republici Srpskoj i trenutni nivo nenaplaćenih potraživanja. Činjenica je da je najveći dio tih, eventualno neispravljenih potraživanja starijih od godinu dana naplativ, što optužbe SDS-a čini besmislenim“, kažu u ERS-u.

Kao posebno tendencioznu priču SDS-a, iz „Elektroprivrede Republike Srpske“ ocjenjuju to da je taj navodni gubitak rezultat stranačkog zapošljavanja i ulaganja novca u predizbornu kampanju.

Iz ERS-a su ponovili da je riječ o eventualnim neispravljenim potraživanja od kupaca koja potražuju elektrodistributivna preduzeća ERS-a za električnu energiju koju su isporučile kupcima, a nisu je naplatile.

„Sve ovo ukazuje da priča o nekakvom gubitku nema osnova, a SDS-ove floskule o stranačkim zapošljavanjima i finansiranju predizborne kampanje tendenciozno izrečene na račun ERS-a su besmislene i netačne“, poručuju iz Službe za informisanje ERS-a.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Davor Šešić izjavio je danas da je „Elektroprivreda Republike Srpske“ prošle godine negativno poslovala, te da su osnovni razlozi za to stranačko zapošljavanje i ulaganje novca u predizbornu kampanju.

Šešić je istakao da je izvještaj revizorske kuće „Dilojt“ pokazao da je „Elektroprivreda“ prošlu godinu završila sa minusom od 70 miliona KM, te da postoji tendencija povećanja duga u narednim godinama.

Izvor: Srna