Nastavljaju se radovi na zaštiti od poplava u slivu Trebišnjice – U planu i nove mjere

08.05.2021.     Privreda

U Sektoru za upravljanje vodama oblasnim riječnim slivom Trebišnjice planiraju da, pored redovnih aktivnosti, u 2021. godini realizuju i više mjera zaštite od poplava na ovom području. Prema riječima Branka Čolića, pomoćnika direktora JU Vode Srpske za Sektor za upravljanje vodama ORS Trebišnjice, u planu je nastavak radova zaštite od poplava započetih u 2020. godini, kao i neke nove mjere.

Planiran je nastavak sanacije porušenih betonskih zidova odvodnog kanala Oko u dužini od 160 metara, što je nastavak regulacije započete u 2020. godini. Kanal Oko nalazi se u urbanom dijelu Trebinja i služi za odvodnju vode od izvora do rijeke Trebišnjice.
– U planu je i regulacija odvodnog kanala Podgljivlje-Gradina-rijeka Trebišnjica, dionice 2 i 3. U 2018. godini urađena je regulacija dionice 1 u dužini od 171,70 metara. Plan JU Vode Srpske je da u 2021. godini završimo i regulaciju ostale dvije dionice u dužini od 400 metara, dionica 2 – 260 metara i dionica 3 – 140 metara. Za dionicu 2 postoji projektna dokumentacija i u toku je procedura za dobijanje građevinske dozvole, a procijenjena vrijednost radova na ovoj dionici je oko 170.000 KM. Za dionicu 3 potrebno je uraditi glavni projekat kako bi se stvorili uslovi za dobijanje dozvola za građenje. Vrijednost radova za dionicu 3 procjenjuje se na oko 120.000 KM – kaže Branko Čolić, saopšteno je iz Voda Srpske.
Čolić ističe da je u planu Sektora za upravanje vodama ORS Trebišnjice za 2021. i regulacija dijela korita rijeke Mušnice od protočne brane nizvodno od Avtovca u opštini Gacko.
Nakon zajedničkog obilaska terena predstavnika JU Vode Srpske, Republičke vodne inspekcije i opštine Gacko, konstatovana je potreba za hitnim čišćenjem vodotoka Mušnice nizvodno od Avtovca, kako bi se obezbijedio projektovani poprečni profil i okolno područje zaštitilo od poplava. Za ove potrebe urađen je elaborat po kome je predviđena regulacija Mušnice u dužini od 715 metara, a vrijednost radova procijenjena je na 65.000 KM.
– Planiran je i nastavak regulacije dijela korita rijeke Zalomke na području opštine Nevesinje radi sprečavanja izlijevanja vode na magistralni put Mostar – Gacko (M-61) na tri kritične lokacije: Vrtič, Višnjevo i Rilja. Elaboratom je predviđena regulacija korita Zalomke u dužini od 3,5 kilometra a radovi se izvode po dionicama, u skladu sa finansijskim mogućnostima JU Vode Srpske – kaže Čolić.
Pored radova na terenu, u Sektoru za upravljanje vodama ORS Trebišnjice rade i na pripremanju projektne dokumentacije za neophodne mjere u vodoprivredi na svom području.
– U toku je izrada tehničke dokumentacije Odvodnja Petrovog polja čiji cilj je da se utvrdi najpovoljnije i najoptimalnije tehničko rješenje za odvodnjavanje Petrovog/Mokrog polja. Naime, zbog konfiguracije terena i visinskog položaja kanala u Mokrom polju, značajan dio polja u periodu povećanih padavina često je pod vodom. Kao takvo, ono predstavlja tipično kraško polje u kojem su dotoci veći od kapaciteta poniranja, što predstavlja ogroman problem za kultivisanje polja i intenzivno bavljenje poljoprivredom iako je na ovom dijelu urađen sistem navodnjavanja. Kako su u postojećim uslovima ograničeni kapaciteti ponora i odvodnika iz polja, zaštita od poplava može se rješavati samo izgradnjom nasipa i kanala. Planirana je i izrada glavnog projekta odvodnog kanala Vrulje, na potezu MZ Gorica-rijeka Trebišnjica. Na izlazu iz MZ Gorica nalazi se povremeni izvor Vrulje, tako što podzemna voda izvire i plavi okolno poljoprivredno zemljište jer kapacitet ponora je manji od izdašnosti izvorske zone. Da bi se ovo područje zaštitio od plavljenja potrebno je uraditi projektnu dokumentaciju za regulaciju povremenog vodotoka – kaže Čolić.
Branko Čolić dodaje da je planirana i izrada glavnog projekta za uređenje odvodnog kanala Podgljivlje-Gradina-rijeka Trebišnjica za dionicu 3, kao i procedura novelacije Plana upravljanja vodama ORS Trebišnjice sa strateškom procjenom uticaja na životnu sredinu.

error: Zabranjeno je kopiranje!