Narodna biblioteka Trebinje počela sa elektronskom pozajmicom knjiga

08.04.2019.     Vijesti

Narodna biblioteka Trebinje počela je sa elektronskom pozajmicom knjiga što će korisnicima omogućiti da lakše, brže i jednostavnije dođu do željene literature.

Prelaskom na elektronsku pozajmicu korisnici će jednim klikom na svojim računarima, u svakom trenutku imati uvid u bibliotečki fond biblioteke, da li se željena knjiga nalazi u fondu, da li je na raspolaganju i, ukoliko nije, kada će biti dostupna, a imaće i mogućnost rezervacije.

Кorisnici će biti blagovremeno informisani o isteku pozajmice, a moći će i da je produže.

Stare članske karte biće zamijenjene novim elektronskim bibliotečkim kartama.

Na ovaj način biće olakšano i bibliotekarima, jer više neće biti kartica knjiga, kartica čitaoca, upisivanja datuma uzimanja, vraćanja, potpisivanja.

Dovoljno je da korisnik sa sobom ponese člansku karticu i da izabere knjige.

Narodna biblioteka je kupila neophodnu opremu za elektronsku pozajmicu tako da su se stekli svi uslovi za novi način rada u biblioteci.

Narodna biblioteka Trebinje je među prvim u Republici Srpskoj koja je počela sa elektronskom pozajmicom knjiga.

Sa unosom knjiga u katalog počelo se u 2015. godini i već je unesen skoro čitav fond.

Pogledajte na koji način da pronađete željenu knjigu u katalogu Narodne biblioteke Trebinje.

Hercegovina press