Može li se očekivati novo povećanje kamata na kredite?

09.10.2022.     Video servis

Agencija za bankarstvo Republike Srpske nedavno je usvojila odluku kojom pokušava da rizik rasta kamatnih stopa jednako rasporedi, tako da teret ne padne isključivo na klijenta.

Regulator u Srpskoj nema nadležnost da rast kamate ograniči.

Usvojena odluka podrazumijeva da, ukoliko banka želi da poveća kamatu za više od dva odsto, više će morati da izdvoji na ime kreditnog rizika, a to smanjuje njenu profitabilnost. Odluka je na snazi do kraja 2023. godine.

Istu odluku donijela je i Agencija za bankarstvo Federacije BiH.

Trenutno su u Srpskoj najtraženiji stambeni i nenamjenski kratkoročni krediti. Upravo su za ova zaduženja pojedine banke i mikrokreditne organizacije procentualno najviše podigle kamatne stope.

Kažu da promjena kamatne stope zavisi u svakom pojedinačnom slučaju, od faze kredita i njegove namjene.

Povećanje kamatnih stopa usljed inflacije je opravdano, kažu ekonomisti, ali nerijetko i zloupotrebljeno. Osjete to novčanici kreditno zaduženih građana, kojih je sve više. Zato je Agencija za bankarstvo povećanje referentnih kamatnih stopa ograničila do dva odsto.

Banka koja premaši ovaj postotak izdvajaće više za kreditni rizik.

Za razliku od građana, banke u Srpskoj su likvidne. Imaju milijardu i 600 miliona maraka rezervi.

Zašto onda kamate rastu? Više u prilogu.

error: Zabranjeno je kopiranje!