Kovačević – očekujemo dobru poslovnu godinu

25.03.2017.     Energetika

Sva preduzeća koja posluju u sklopu MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ , izuzev RiTe Gacka u 2016. godini su poslovala pozitivno.

Rudnik i termoelektrana Gacko je, prema finansijskom izvještaju zabilježila minus od 4.100.000 konvertibilnih maraka.  Za razliku od Gacka Ugljevik je u plusu i to 2.839.000 maraka.

Hidroelektrane na Trebišnjici ostvarile su finansijsku dobit od 1.197.000 KM. HE na Drini u plusu su 574.000 maraka, a hidroelektrane na Vrbasu 256.000 KM.

„Sve su to dobri rezultati, ako se u obzir uzmu okolnosti i objektivne poteškoće koje su pratile naša proizvodna preduzeća tokom 2016. godine“,  kaže v.d. direktora MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ dr Željko Kovačević.

On napominje da je negativno poslovanje u Gacku bilo planirano, i da je ova elektana uprkos problemima sa ugljem lošeg kvaliteta u prošloj godini imala rekordno prisustvo na mreži, i postigla drugo istorijsko vrijeme od čak 7400 časova prisustva.

Kada su u pitanju hidroelektrane godinu je obilježila prosječna i slaba hidroelogija u prvom i posljednjem kvartalu.

„U 2017. godini smo zadali sebi da postignemo još bolje poslovne i finansijske rezultate i smatram da ćemo to učiniti dobrim i odgovornim rukovođenjem, rastrukturiranjem kompanije u smislu bolje i kvalitetnije organizacije posla i poslovnih jedinica, modernizacije pogona“, napominje Kovačević.

Kovačević  kaže  da su u  tekućoj godini planirane  investicije u postojeća proizvodna postrojenja i izgradnju novih objekata,  a jedan od prioriteta ERS – a  biće i ulaganje u elektrodistributivnu mrežu i smanjnje distributivnih gubitaka.

Hercegovina press