Kopač: Nužna liberalizacija tržišta i deregulacija cijena električne energije

04.03.2019.     Energetika

Direktor Sekretarijata Energetske zajednice Jugoistočne Evrope sa sjedištem u Beču  Janez Kopač  posjetio je MH „Elektroprivreda  Republike Srpske“  i sa Upravom preduzeća razgovarao o aktivnostima koje ERS  provodi u cilju ispunjavanja odredbi Trećeg energetskog paketa, koji je na snazi u Evropskoj Uniji.

Poseban akcenat stavljen je na Zakon o električnoj energiji, koji je u skupštinskoj proceduri  i na izmjene Zakona o obnovljivim izvorima električne enrgije koji će se naći na dnevnom redu naredne redovne  sjednice  NSRS.

„Pred nama je  ispunjavanje obaveza Trećeg energetskog  paketa koje će omogućiti da Elektroprivreda Republike Srpske posluje komercijalno, kao i ostala energetska preduzeća u regionu. Važno je da smo u Nacrtu  novog Zakona o električnoj energiji pored brojnih pitanja definisali i način razdvajanja snabdijevača i distributera električne energije i to je aktivnost koja slijedi u narednih nekoliko mjeseci. Interes  ERS-a je da se što prije donese  ovaj zakon“, rekao je  v.d.  generalni direktor ERS Luka Petrović.

Petrović je istakao da je Elektroprivreda Republike Srpske u  drugoj, od tri faze  provođenja reorganizacije, koja se odnosi na odvajanje distribucije od snabdjevača.

Na sastanku je razgovarano i o investicionim aktivnostima koje provodi Elektroprivreda Srpske, prvenstveno  o mogućnostima izgradnje obnovljivih izvora električne energije.“

Direktor Sekretarijata, Janez Kopač izrazio je zadovoljstvo jer je menadžment Elektroprivrede pokrenuo niz značajnih tema, aktivno radi na usklađivanju odredbi propisanih Trećim energetskim paketom i sprovodi proces reorganizacije koji je neophodan za usklađivanje poslovanja sa njegovim zahtijevima. On je naglasio da je radni sastanak održan na inicijativu direktora Petrovića  i  da je ovo prvi zvanični  sastanak Energetske zajednice sa predstavnicima ERS.

Kada je u pitanju Nacrt novog Zakona o električnoj energiji Sekretarijat Energetske zajednice Jugoistočne Evrope uputio nekoliko primjedbi od kojih se najznačajnija  odnosi na regulaciju cijena proizvodnje  električne energije.

„Toga unutar Energetske zajednice nema nigdje, osim u Ukrajini, gdje će određivanje cijene od strane regulatora uskoro biti ukinuto. Za razliku od FBiH, u Republici Srpskoj cijenu proizvodnje  još uvijek određuje Regulatorna komisija i to je najveći nedostatak postojećeg i novog Nacrta Zakona“, rekao je Kopač.

Kopač je dodao da je nužno da komercijalne djelatnosti  ERS budu  liberalizovane, odnosno da posluju po principima liberalnog tržišta, a da  regulisane djelatnosti kao što je distribucijski sistem i prenosni sistem ostanu  u nadležnosti Regulatora.

„To će vjerovatno prouzrokovati i korekcije cijena električne energije, ali  Republika Srpska će  imati prelazni rok za implementaciju ovih obaveza koje su nužnost ali  će omogućiti efikasnije poslovanje Elektroprivrede i otvaranje mogućnosti za nove investicione projekte“, rekao je Kopač.

On je dodao da usvajanjem  zakona na nivou Srpske neće u  potpunosti biti  zadovoljene obaveze  BiH prema Energetskoj zajednici  jer odgovarajući  zakoni moraju da budu usvojeni i u Federaciji, i na BiH nivou.

Kopač je izrazio zadovoljstvo što je konačno pokrenuta saradnja sa Sekretarijatom koji do sada nije imao direktnu komunikaciju sa elektroprivredama i njihovim menadžmentom, te ponudio tehničku i stručnu pomoć ERS – u prilikom sprovođenja reorganizacije i razdvajanja djelatnosti distribucije.

ERS