Konkurs za posao u Agrarnom fondu

17.09.2019.     Vijesti

Na osnovu člana 20. Statuta Agrarnog fonda Grada Trebinja broj: 2/17 od 08.02.2017. godine, člana 3. Pravilnika o radu Agrarnog fonda Grada Trebinja broj: 21/17 od 31.03.2017. godine i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agrarnom fondu Grada Trebinja broj: 3/17 od 24.02.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i Sistematizaciji radnih mjesta u Agrarnom fondu Grada Trebinja broj: 183/18 od 09.08.2018. godine, Lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje Fonda raspisuje:

JAVNI POZIV

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

I Stručni saradnik za upravljanje poljoprivrednom mehanizacijom – traktorista – 1 (jedan) izvršilac

ІІ Opis poslova:

Priprema poljoprivrednu mehanizaciju za izvođenje tehnoloških operacija, vrši održavanje i čišćenje mehanizacije, odgovoran je za tehničku ispravnost poljoprivredne mehanizacije, VODI računa o utrošku goriva i maziva, rezervnih dijelova, evidentira broj časova rada mašine i uređaja, Popunjava radne i putne naloge, vodi evidencije o sprovedenim mjerama tehničkog održavanja, kao i druge poslove po nalogu ovlaštenog lica.

III Opšti uslovi za prijem u radni odnos:

-Da je državljanin Bih

-Da je stariji od 18 godina -Da ima opštu zdravstvenu sposobnost

IV Posebni uslovi za prijem u radni odnos:

-Srednja stručna sprema (SSS)

-Položen vozački ispit

-Poželjno iskustvo za traženo radno mjesto

u Trajanje radnog odnosa:

Radni odnos sa izabranim kandidatom zasniva se na određeno vrijeme.

VI Potrbena dokumenta:

Кandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ne starijoj od 6 (šest) mjeseci, ili originalu:

-Uvjerenje o državljanstvu

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Diplomu o završenom školovanju

-Dokaz o položenom vozačkom ispitu Razgovor sa kandidatima će se obaviti u prostorijama Agrarnog fonda Grada Trebinja po isteku roka za dostavljanje prijava na Javni poziv, a prednost će imati kandidat sa iskustvom na traženim poslovima.

Svoje prijave možete dostaviti lično u prostorije Agrarnog fonda Grada Trebinja svakim radnim danom u periodu od 07 do 15 časova.

VII Javni poziv ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, a objaviće se na Oglasnoj tabli Agrarnog fonda Grada Trebinja, zvaničnoj web stranici Agrarnog fonda Grada Trebinja i u sredstvima javnog informisanja.