Kompleks Aerodroma Trebinje imaće 282 ha i helidrom – Raspisan tender za projektanta vazdušne luke koju grade Srbija i RS

21.04.2021.     Tenderi

Preduzeće Aerodromi Srbije raspisalo je tender za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije za gradnju Aerodroma Trebinje.

Prema projektnom zadatku, lokacija planiranog Aerodroma Trebinje je oko 14 km zapadno od centra grada Trebinja, u blizini mesta Taleža u Republici Srpskoj.

Nadmorska visina referentne tačke aerodroma je oko 266 m, a kompleks aerodroma trebalo bi da obuhvata oko 282 ha, bez pristupnih saobraćajnica.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, objekti niskogradnje koje je potrebno planirati, projektovati i izgraditi na aerodromu su poletno-sletna staza, staze za vožnju, platforme, helidrom, tehničke platforme za aerodromsku opremu, servisne sabraćajnice, perimetarski put i druge interne saobraćajnice, zatim spasilačko-vatrogasni poligon, parking za posjetice i zaposlene na aerodromu, kao i pristupne saobraćajnice i parterno uređenje.

Od objekata visokogradnje gradiće se terminalna zgrada, toranj kontrole letenja, vatrogasna stanica, kargo terminal, skladište goriva sa pretakačkom i pumpnom stanicom, garaža za smještaj aerodromske opreme i sredstava, terminal poslovne avijacije, hangar za vazduhoplove poslovne avijacije, ograda perimetra aerodroma i pomoćni objekti.

Dužina poletno-sletne staze ima dva varijantna rješenja – 3.000 m i 3.500 m, a projektant će investitoru ponuditi jedno od njih. Njena planirana širina je 45 metara.

Kada je riječ o terminanoj zgradi, planirani broj putnika u vršnom satu je 1.100 (550 u dolasku + 550 u odlasku), dok će čekaonica za poslovne putnike imati svoj poseban gejt i biće kapaciteta minimalno 20 putnika.

U planu je i terminal poslovne avijacije kapaciteta za istovremenu opslugu minimalno četiri leta vazduhoplova kodnog slova B, koji će se graditi u drugoj fazi izgradnje aerodroma, kao i hangar za vazduhoplove poslovne avijacije kapaciteta za istovremeni smještaj minimalno tri vazduhoplova kodnog slova B.

Helidrom će se takođe graditi u drugoj fazi izgradnje aerodroma, pored platforme generalne avijacije i terminala poslovne avijacije, a biće namijenjen za potrebe hitnog medicinskog transporta, traganje i spasavanje i poslovne letove.
Prognozirani broj avio-operacija od 2023. do 2037. iznosi 53.728 letova najvećih Airbus aviona tipa A321-200.
Dodaje se da objekti niskogradnje i visokogradnje na aerodromu treba da budu opremljeni odgovarajućim elektro-energetskim, protiv-požarnim, informacionim, telekomunikacionim, vodovodnim i kanalizacionim sistemima, kao i sistemima za klimatizaciju, grejanje i hlađenje, zatim rasvetom i sistemom svjetlosnog obilježavanja, radio-navigacionim i meteorološkim sistemima, sistemima za kontrolu pristupa, daljinsko upravljanje i nadzor, trakastim transporterima i drugim specijalizovanim sistemima neophodnim za funkcionisanje civilnog vazdušnog saobraćaja na Aerodromu Trebinje.

Rok za podnošenje ponuda je 17. maj.
Gradnja Aerodroma Trebinje je zajednički projekat Srbije i Republike Sprske, a finansijer će biti Srbija, koja će i gazdovati aerodromom.

Kako je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović najavio krajem prošle godine, početak gradnje Aerodroma Trebinje očekuje se početkom drugog kvartala ove godine, za šta je, kako je rekao, u budžetu predviđeno pet milijardi dinara.
Po izgradnji aerodroma, od Beograda do Trebinja bi se stizalo za oko 40 minuta.
ekapija

error: Zabranjeno je kopiranje!