JAVNI POZIV – Prodaja rezidencijalnog objekta u Neumu

13.03.2018.     Nekretnine

HETA ASSET RESOLUTION BiH objavljuje javni poziv za dostavljanje preliminarnih i neobavezujućih ponuda za kupovinu rezidencijalnog objekta u opštini Neum, Hercegovačko-neretvanski kanton, sljedećih korisnih površina:

Površina objekta         = 262,20 metara kvadratnih

Površina zemljišta       = 305,00 metara kvadratnih

Iznimno funkcionalne arhitekture, ova dvoetažna nekretnina nalazi se na veoma atraktivnoj lokaciji uz obalu Jadranskog mora. Dizajnirana je kako bi u cijelosti zadovoljila standarde ugodnog boravka u mediteranskom podneblju, kao i za potencijalni razvoj turistički orijentiranog poslovanja. Parkiranje je moguće u garažnom prostoru, projektovanom na suterenskoj etaži, a pristup je osiguran direktno sa gradske ulice.

Pravo na dostavljanje preliminarnih ponuda imaju sva domaća i strana fizička te pravna lica. U ponudi je potrebno navesti iznos u valuti KM, način plaćanja, rok važenja ponude, kao i kontakt podatke.

Preliminarnu ponudu s prilozima dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: Ponuda za kupovinu rezidencijalnog objekta u Neumu – Ne otvaraj“, na adresu: HETA BiH, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo, BiH.

Obilazak nekretnine u prisustvu predstavnika kompanije moguće je rezervisati u periodu od 09. do 23. marta 2018. godine na kontakt telefon: +387 (0)33 706 024.

Krajnji rok za dostavljanje preliminarnih ponuda je ponedeljak, 26. mart 2018. godine do 15:00 sati.

Važna napomena: Faza prikupljanja preliminarnih ponuda prvi je krug u procesu prodaje nekretnine eliminatorne prirode. Pravna i fizička lica čije ponude budu prihvatljive bit će pozvane da učestvuju u drugom krugu procesa tokom kojeg se dostavljaju ponude koje se smatraju konačnim i obavezujućim.

HETA BiH zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu.

error: Zabranjeno je kopiranje!