Istraživanje o navikama srpskih studenata: više nisu noćne ptice, uvijek im fali jedan dan

03.03.2017.     Vijesti

Tokom januarskog ispitnog roka na sajtu NajStudent sprovedeno je istraživanje o studentskim navikama, na uzorku od 1300 studenata. Otkrivamo kakav je životni standard prosječnog srpskog studenta i kakve su mu navike u učenju.

Foto: Ilustracija

Najveći broj studenata živi o trošku roditelja

Oko 35% ipitanih studenata u potpunosti finansiraju roditelji i porodica, dok je među njima 7% zaposlenih koji se samostalno izdržavaju tokom studija. Četvrtina ispitanika kombinuje pomoć roditelja sa nekim honorarnim poslom, gotovo isti broj studenata (25,74%) dopunjuje studentski budžet stipendijama, dok isključivo od ovih studentskih primanja živi njih oko 6 posto. Procenat studenata zaposlenih sa punim radnim vremenom (40 sati nedeljno) se povećava sa oko 7% na osnovnim, 15% na Master, MBA ili specijalističkim do oko 35% na doktorskim studijama.

Sve manje kampanjaca

Najveći broj studenata ispite sprema 1-2 nedelje i mjesec dana prije ispita. U odnosu na 2015. godinu manji broj studenata je rekao da uči nekoliko dana prije ispita (≈15 na prema ≈36% u 2015).  Za većinu (≈80%) dužina spremanja ispita zavisi od težine gradiva. Veći broj studenata na postdiplomskim studijama uči kontinuirano tokom semestra u odnosu na one na osnovnim studijama.

Više nisu noćne ptice

Slično istraživanju iz 2015. najveći broj studenata uči tokom dana – oko 60% ispite sprema prije podne ili popodne, a oko 36% studenata ispite sprema noću. Čak 40% je odgovorilo da uči „po čitav dan“, oko 10% kada im obaveze dozvole, a oko 30% je navelo da nemaju određeno vrijeme kada spremaju ispite.

Uvijek „fali jedan dan“

Kao i u 2015.  bez obzira koliko uče, većini studenata i dalje “fali jedan dan“, ali je sada procenat znatno manji (≈50%) u odnosu na 2015 (73%). Oko 45% studenata na ispite izlazi neovisno o tome koliku su spremni, a skoro 3% priznalo je da prepisuje na ispitima.  Ipak, najveći broj je naveo da se trude da ispite spreme najbolje što mogu.

Istraživanje o studentskim navikama sproveo je Sajt NajStudent.