Impressum

Hercegovina press je poslovni istočnohercegovački portal koji posluje u okviru BAM Consulting s.p. Grupe.

Glavni i odgovorni urednik : Ana Bokonjić Buha

Kontakt: hercpres@gmail.com