HET: U oktobru ostvareno 122 posto planirane proizvodnje

01.11.2020.     Energetika

Hidroelektrane na Trebišnici su u oktobru mjesecu zahvaljujući intenzivnim padavinama ostvarile prekoplansku proizvodnju, a znatno se popravilo i stanje u akumulaciji Bileća, potvrđeno je Hercegovina pressu u ovom preduzeću.


“Povoljna hidrologija i dotok u akumulaciju Bileća od 103,88  m3/s uticali su da umjesto planiranih 75,57 GWh ostvarimo proizvodnju od  92,23 GWh što  je 122 posto  planirane proizvodnje”, 
rekao je direktor Gordan Mišeljić.

Кota  u Bilećkom jezeru je 372,71 metar nadmorske visine što je 4,91m iznad plana.

U HET – u navode da se  proizvodnja  sistema tokom 2020. godine realizuje pod izuzetno nepovoljnim hidrološkim uslovima, sa malom količinom padavina i dotocima koji su čak ispod nivoa sušne 2017.godine

Racionanim angažovanjem agregata u HET1 i HE Dubrovnik, isključivo za potrebe konzuma, pretežno u višoj tarifi, ublažavale su se negativne posledice rada pri dosta niskim cijenama električne energije izazvane virusom COVID 19”, ističe Mišeljić.

On navodi  da je sačuvana  rezerva u akumulaciji Bileća koja  daje sigurnost za pouzdano napajanje električnom energijom svih korisnika u elektroenergetskom sistemu ERS”.

U ovoj godini u HET  je ostvario je 68 procenata od ukupne planirane proizvodnje, odnosno proizvedeno je 651,34 GWh od planiranih 953,21 GWh.
Prosječni dotoci u akumulaciju Bileća na nivou godine i dalje su samo 29,77m3/s.

Hercegovina press

 

error: Zabranjeno je kopiranje!