HE Dabar se zadužuje 264 miliona maraka

30.03.2017.     Vijesti

Hidroelektrana Dabar ide u zaduženje od 264 miliona maraka ove godine sa grjs periodom od 50 mjeseci i rokom otplate od 15 godina . Zahtjev za kredit poslat je na odobrenje Vladi Republike Srpske, a nakon toga će se o ovom pitanju izjasniti i Narodna skupština.

Iz kreditnih sredstava biće izgrađeno 75 posto projekta, a ostatak će finansirati osnivač, Hidroelektrane na Trebišnjci.

HE Dbar biće u obavezi da u jednakim anuitetima vraća rate iz vlastite dobiti, ali neće imati obazevu da proizvodi električnu energiju za domaći kozum već će moći da je prodaje po tržišnim cijenama.

Za kreditiranje izgradnje nove hidroelektranezainteresovano je nekoliko svjetskih finansijskih institucija i fondova. Najprihvatljiviji model za HE Dabar je  da  izvođač radova obezbijedi  i kredit na garanciju Vlade Republike Srpske.

Hercegovina press