HE DABAR: Javni poziv za eksproprijaciju

23.02.2017.     Vijesti

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju električne energije HE „Dabar“ uputilo je javni poziv vlasnicima nekretnina sa područja katastarskih opština Nevesinje, Žiljevo, Biograd 1, Biograd 2, Zovo Do i Lukavac čije su parcele predmet nepotpune eksproprijacije za izgradnju dalekovoda 20 kV Berkovići – Jama Udbina – Nevesinje da dođu u Veliku salu Skupštine opštine Nevesinje u srijedu, 1.marta u 11 časova u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Foto: HE Dabar

U saopštenju se podsjeća da je Vlada Republike Srpske 3. novembra 2016. godine utvrdila opšti interes za izgradnju dalekovoda. Cilj sastanka je sporazumno rješavanje ustanovljavanja prava služnosti na nepokretnosti prije pokretanja postupka eksproprijacije u smislu čl.25 Zakona o eksproprijaciji.

Uvid u spisak vlasnika nepokretnosti koje se eksproprišu za potrebe izgradnje dalekovoda biće istaknut na oglasnoj tabli SO Nevesinje.

Hercegovina press