Galić u Trebinju: Ne očekujemo veliki talas migranata

30.08.2017.     Vijesti
Direktor Granične policije BiH Zoran Galić i pomoćnik direktora za organizaciju i operacije Slobodan Krstić  u Trebinju su  održali radni sastanak s načelnikom Terenskog ureda Jug Čapljina Robertom Perićem i komandirom  Jedinice  granične policije Trebinje Aleksandrom Krsmanovićem.

Povod ovom sastanku je povećan broj ilegalnih migranata na području istočne Hercegovine. U zoni odgovornosti JGP-a Trebinje prilikom ilegalnog prelaska ili u pokušaju ilegalnog prelaska tokom 2017. otkriveno je 88 državljana zemalja visokog migracijskog rizika, od čega je samo u augustu 49 osoba.

„Operativna saznanja, obavještajni podatci i izvješća EUROPOL-a, IOM-a, FRONTEX-a i dr. relevantnih međunarodnih tijela ukazuju na to da BiH trenutačno nije izložena masovnom migracijskom pritisku. Međutim, aktualna situacija u zemljama regije, posebice u Republici Srbiji i Makedoniji, gdje dulje vrijeme boravi veći broj migranata, ukazuje na moguće aktivnosti migranata i pronalaska alternativnih ruta kretanja prema zemljama EU, koje mogu uključivati i tranzit preko teritorija BiH. Evidentirani slučajevi u 2017. ukazuju na to da migranti iz zemalja visokog migracijskog rizika u pojedinačnim slučajevima i u manjim skupinama nastoje koristiti teritorij BiH kao tranzitno područje na putu prema zemljama EU“, kazao je Galić ističući da su pripadnici GPBiH tokom ove godine u ilegalnom prelasku državne granice otkrili 311 osoba.

Dodao je da je GPBiH pravovremeno sačinio lokalne i regionalne planove u slučaju većeg ili masovnog priliva izbjeglica na granicu BiH. Također, na centralnom nivou sačinjen je Okvirni plan djelovanja GPBiH kojim je predviđena preraspodjela ljudskih potencijala i materijalno-tehničkih resursa na dijelove državne granice gdje bi se ukazala potreba, u skladu s mogućnostima ove policijske agencije.

Direktor Galić ističe i da su ilegalne migracije u nadležnosti više organa u BiH te da GPBiH  poduzima niz preventivnih i represivnih mjera i radnji u cilju nadziranja državne granice: patrole, nadzor i osmatranje, prikupljanje obavještajno-sigurnosnih podataka, postavljanje zasjeda i kontrolnih punktova, zaprečavanje mjesta pogodnih za ilegalne prelaske državne granice te provođenje operativnih akcija i mješovitih patrola uz zajedničku državnu granicu BiH sa susjednim zemljama.

Na sastanku je istaknuta dobra saradnja sa Službom za poslove sa strancima BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske kao i svim organima u BiH i susjednim zemljama relevantnim za pitanja ilegalnih migracija.

Izvor: Vijesti.ba