ERS i USAID o uspostavljanju organizovanog tržišta električnom energijom

14.04.2022.     Energetika

Uprava MH „Elektroprivreda Republike Srpske” na čelu sa generalnim direktorom Lukom Petrovićem  održala je Trebinju u Matičnom preduzeću MH “ERS”  radni sastanak sa predstavnicima USAID i USAID EPA koje je predvodila Ankica Gavrilović, USAID projekt menadžer, na temu uspostavljanja organizovanog tržišta električnom energijom, energetske efikasnosti, te nastavku saradnje između Elektroprivrede Republike Srpske i USAID EPA.

Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske, Luka Petrović upoznao  je predstavnike USAID EPA o trenutnoj situaciji sa uspostavljanjem „Organizovanog tržišta električnom energijom“, te preprekama koje se nalaze na tom putu.

Jedna od osnovnih prepreka je „Zakon o električnoj energiji i gasu“ na BiH nivou koji nije usvojen već nekoliko godina.

Direktor Petrović  na sastanku je iznio stav da cilj treba da bude udruživanje u regionu na tehničkom nivou,  odnosno ojačavanje komunikacije, jer je to interes svih učesnika na tržištu.  Region treba da obuhvati što više država koje bi odmah bile spojene (kaplovane) uz mogućnost uključenja i država iz regiona koje su već članice EU i već povezane. Rad u nekom jedinstvenom regionalnom tržištu donio bi niz benefita, time bi se obezbjedila likvidnost svake pojedinačne tržišne oblasti.

Na sastanku sa predstavnicima USAID Generalni direktor MH ERS  prezentovao  je i Nacionalni energetski program zelena energija za domaćinstva, te istakao da će kroz ovaj projekat biti  pružena podrška građanima Republike Srpske  pri kupovini i izgradnji  fotonponskih Sistema.

Predstavnici  USAID-a iznjeli su svoju viziju budućnosti tržišta električnom energijom te ponudili tehničku asistenciju kod svih prepreka u regulativi na koje bi se moglo naići.

error: Zabranjeno je kopiranje!