ERS dobila koncesiju za gradnju HE Foča i HE Paunci

24.01.2019.     Energetika

Vlada RS donijela je na danas Rješenja o dodjeli koncesija Elektroprivredi Republike Srpske  za gradnju i korišćenje hidroelektrana Foča i Paunci.

Koncesije su dodijeljene na period od  50 godina, a prije zaključenja ugovora koncesionar je dužan uplatiti oko 2,4 mil KM kao jednokratnu naknadu za ustupljeno pravo.

Vrijednost gradnje ove dvije hdiroelektrane na Drini procijenjena je na 479,2 mil KM.

Hercegovina press