Energetski samit od 18. do 20. marta u Neumu – Evropska energetska i klimatska politika centralna tema

09.03.2020.     Energetika
Evropska energetska i klimatska politika centralna je tema Energetskog samita u Bosni i Hercegovini 2020 koji će biti održan od 18. do 20. marta u Neumu.
Samit će okupiti više od 400 učesnika, ključnih aktera energetskog sektora u BiH, predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti te predstavnike nevladinih organizacija koji će razgovarati o evropskoj energetskoj i klimatskoj politici, obavezama koje ona predviđa i izazovima njene implementacije u BiH.
Organizatori Energetskog samita su USAID Projekat asistencije energetskom sektoru u BiH (USAID EPA) i Ambasada Velike Britanije u BiH, pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku RS, saopšteno je iz USAID-a.

Naglašavajući da je energija ključni aspekt sigurnosti za državu i pokretač privrednog rasta, direktor USAID projekta asistencije energetskom sektoru u BiH (USAID EPA), Mak Kamenica, istakao je da je izuzetno važno da se što prije pokrene dijalog ključnih aktera u sektoru o neophodnim reformama shodno zahtjevima Energetske zajednice.

– Po šesti put na samitu okupljamo predstavnike energetskog sektora iz cijele BiH kako bismo razgovarali o obavezama i zajednički došli do rješenja koja će omogućiti razvoj energetskog sektora i privredni rast BiH – kazao je Kamenica.

Na ovogodišnjem Energetskom samitu razgovaraće se također i o stanju tržišta električne energije i gasa, energetskoj efikasnosti, obnovljivim izvorima energije te ulozi žena u energetskom sektoru, a sve u cilju pronalaska najpogodnijih rješenja za privredu i građane BiH.

ekapija bih

error: Zabranjeno je kopiranje!