Elektro Hercegovina – Nabaka materijala

27.02.2017.     Tenderi

MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, ZP Elektro Hercegovina a.d. Trebinje

Jani oglas: Nabavka metalnih ormara za mjerenje i distribuciju električne energije

Oglas objavljen 27.2.2017.  – važi do 13.3.2017. godine

(PDF)