ELEKTRO – HERCEGOVINA: Investicijama do kvalitetnijeg napajanja potrošača

19.01.2018.     Energetika

Preduzeće „Elektro-Hercegovina“ Trebinje u proteklom periodu realizovalo je više investicionih projekata koji su se odnosili na poboljšanje kvaliteta napajanja postojećih i mogućnost priključenja novih potrošača na distributivnu mrežu, rekao je Srni izvršni direktor za tehničke poslove u ovom preduzeću Nebojša Rikalo.On je pojasnio da se to prvenstveno odnosi na povećanje kapaciteta i poboljšanje tehničkih performansi postojećih napojnih trafostanica 35/10 kilovolti, izgradnju, sanaciju i rekonstrukciju srednjonaponske i niskonaponske mreže i niz projekata automatizacije srednjonaponske mreže.

Rikalo ističe da je izvršena potpuna zamjena opreme u 35/10 kilovoltnim trafostanicama Trebinje dva i Berkovići, kao i zamjena 10 kilovoltnog postrojenja u trafostanici Plana-Bileća, odnosno proširenje trafostanice LJubinje sa dvije dodatne 10 kilovoltne ćelije.

„Efekti ovih investicija i te kako su se odrazili na broj i smanjenje trajanja beznaponskih pauza“, kaže Rikalo.

U ovoj godini planirana je zamjena 35 kilovoltnog postrojenja u trafostanici Plana-Bileća, kao i izrada tehničke dokumentacije za izgradnju trafostanice Trebinje tri na lokaciji u Zasad Polju.

Prema Rikalovim riječima, trafostanica Trebinje tri je kapitalan projekat čijom bi se izgradnjom rasteretile postojeće napojne trafostanice, oblikovala distributivna mreža, i što je najvažnije stekli uslovi za širenje mreže u skladu sa razvojnim planovima grada Trebinja.

U ovoj godini predviđena je izgradnja i sanacija većeg broja distributivnih trafostanica 10/0,4 kilovolti.

Kada je riječ o srednjonaponskoj i niskonaponskoj mreži, planirana je izgradnja i sanacija više objekata, među kojima Rikalo izdvaja rekonstrukciju 35 kilovoltnog dalekovoda preko vjerskog kompleksa Crkvina u Trebinju, kao i izradu projekta 35 kilovoltnog dalekovoda trafostanice Berkovići – vjetroparka Trusina.

Rikalo navodi i da će biti nastavljeni započeti projekti automatizacije srednjonaponske mreže, a odnose se na ugradnju daljinski upravljivih reklozera i lokatora kvarova kako bi se postiglo brzo otkrivanje i sekcionisanje mjesta kvara, pri čemu se trajanje beznaponskih pauza svodi se na najmanju moguću mjeru, a nepotrebne manipulacije prekidačem izbjegavaju u potpunosti.

„Elektro-Hercegovina“ je u prethodne četiri godine zamjenom relejno upravljačkih uređaja i ugradnjom RTU jedinica /uređaj za daljinski nadzor i komandu/ pripremila sve napojne trafostanice 35/10 kilovolti za implementaciju SKADA/DMS/OMS projekta.

NJegovom realizacijom će se iz dispečerskog centra „Elektro-Hercegovine“ nadzirati i upravljati svim trafostanicama, što će se odraziti i na bolji kontinuitet isporuke električne energije.

Realizacija projekta je već počela i trajaće tri godine. „Riječ je o značajnom projektu koji finansira NJemačka razvoja banka /KFW/, a izvodi `Simens` i u njemu zajednički učestvuju svih pet distribucija iz sistema `Elektroprivrede Republike Srpske`, naveo je Rikalo.

Kada je riječ o ostalim značajnijim investicijama, Rikalo izdvaja stratešku investiciju izmještanja mjernih mjesta van objekata potrošača, zamjenu starih brojila električne energije novim i proširenje sistema za daljinsko očitanje brojila /AMM/.

Rikalo navodi da je do sada u sistem daljinskog očitanja uvezano više od 1.000 brojila i da se u ovoj godini očekuje ugradnja još 300 brojil.

Izvor: Srna