Dom zdravlja: Odbili Tomanovića – smanjenje plata i otkazi

06.03.2017.     Vijesti

Dom zdravlja Trebinje odbio je prijedlog Stomatološke ustanove “Tomanović” o javno  –  privatnom partnerstvu, a ova tačka je na prijedlog direktora Doma zdravlja Branke Drašković skinuta s dnevnog reda Skupštine.

Draškovićeva je u svom obraćanju istakla da su razmotrene sve zakonske mogućnosti i da ne postoji pravni način da jedna  privatna ambulanta preuzme poslovanje stomatološke službe Doma zdravlja.

“I pored najbolje namjere da riješimo problem viška zaposlenih u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu traženo rješenje nećemo, zbog zakonske nemogućnosti i dijelom zbog suprostavljenih interesa ostvariti zaključivanjem, ugovora o poslovno  – tehničkoj saradnji između Stomatološke  amulante “Tomanović”  i JZU  Doma zdravlja Trebinje”, istakla je Drašković.

U Domu zdravlja radi osam stomatoloških timova, a Fond zdravstvenog osiguranja izdvaja novac za tri. Ova ustanova prema novoj sistematizaciji ima 13 radnika viška.

Draškovićeva je u Domu zdravlja zatekla 156 zaposlenih. Nije produžila ugovore na određeno vrijeme za 12 randika koji su pokupili knjižice i prijavili se na Biro, a najavila je nove otkaze.

Ističe da je smanjila koeficijente zaposlenim na najniže zakonom zagarantovane koeficijente, i da je napravila uštede na putnim troškovima, izdvajanjima za odvojeni život…

“Cilj nam je da isplaćujemo brute plate radnika i tekuće tropškove što već dugo nije bio slučaj i vjerujem da ćemo uspjeti”, zaključila je Branka Drašković  svoje obraćenje.

Hercegovina press