Divlje deponije i u centru Trebinja

27.03.2017.     Vijesti

Trebinje, deponija

Divlje deponije su jedan od gorućih problema u Trebinju zbog čega su nadležne službe pozvale pravna i fizička lica da otpad odlažu na za to propisana mjesta.

Divljih deponija ima čak i u centru grada, a da bi se takve situacije izbjegle Komunalno preduzeće će ubuduće u saradnji sa Komunalnom policijom, sprovoditi rigoroznije kontrole odlaganja otpada.

„Da bi se riješio problem stavaranja divljih deponija Odjeljenje za urbanizam će odrediti tačnu lokaciju za odlaganje građevinskog i drugog kabastog otpada, rekao je Srni direktor Komunalnog preduzeća Nedeljko Lambeta.

On kaže da je u gradu u toku uklanjanje kabastog otpada i čišćenje grada, koje sprovodi Komunalno preduzeće u saradnji sa Odjeljenjem za stambeno komunalne poslove grada Trebinja i Hidroelektranama na Trebišnjici.

Lambeta napominje da se trenutno uklanja divlja deponija u Zasad polju, iza zgrada „Luča“.

On podsjeća da je prije nešto više od mjesec dana formiran i Tim za izradu i realizaciju Akcionog plana uređenja i čišćenja uže i šire gradske zone grada Trebinja, i da je u toku uređenje i čišćenja obala i korita rijeke Trebišnjice, od brane „Gorica“ do manastira Tvrdoš.

Srna