Danas počinje sprovođenje ankete o radnoj snazi

08.04.2019.     Vijesti
Na području cijele BiH danas počinje Anketa o radnoj snazi, koju će do 21. aprila sprovoditi Agencija za statistiku BiH u saradnji sa zavodima za statistiku Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/.

Anketa se sprovodi na reprezentativnom uzorku od 10.789 slučajno izabranih domaćinstava, od kojih je 5.969 iz FBiH, 3.750 iz Republike Srpske i 1.070 iz Brčko distrikta, saopšteno je iz Agencije.

Cilj i svrha Ankete o radnoj snazi je da se, u skladu sa metodološkim pravilima i načelima Međunarodne organizacije rada i metodološkim preporukama Evropske statističke kancelarije, dobiju podaci o osnovnim radnim karakteristikama stanovništva u BiH, te izvrši procjena ukupne radne snage.

„Statističke institucije BiH garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni“, navodi se u saopštenju.

Iz Agencije mole građane za saradnju u realizaciji ove važne aktivnosti.

Srna