Ćurić u Panorami: Sastanak sa gradskim rukovodiocima

09.02.2019.     Vijesti

Mirko Ćurić, v.d. zamjenika gradonačelnika Trebinja održao je danas u hotelu Panorama radni sastanak sa direktorima  javnih preduzeća i ustanova, načelnicima odjeljenja i rukovodiocima elektroenergetskog sektora.

Na sastanku je istaknuto da je Trebinje dostiglo  visok stepen demokratije, da postoji tolerancija i razmjena različitih mišljenja, a to se ogleda i u spremnosti velikog broja političkih subjekata i partija da sjede za istim stolom i zajednički dolaze do najboljih rješenja.

“Cilj je da pokrenemo nove programe koji će kao rezultat imati otvaranje radnih mjesta i omogućiti da se grad razvija i ekonomski”, poručio je Ćurić.

On je dodao i da se moraju donijeti planovi o postepenom povećanju plata jer se samo na taj način može spriječiti odliv gradjana u druge sredine, naročito Dubrovnik.

Grad Trebinje će u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti rješavanju socijalnih kategorija i njihovom trajnom zapošljavanju kroz različite programe, a to  će biti prioritet i u svim institucijama i ustanovama.

Na sastanku je razgovarano i o planovima rada u prvoj polovini 2019. godine, a istaknuto je da okupljeni rukovodici imaju odgovornost i značajnu ulogu u razvoju grada te da svi maksimalno treba da se posvete poslu koji obavljaju.

Zaključeno je da postoji odlična saradnja Grada Trebinja i Elektroprivrede Republike Srpske, kao i lokalne i republičkih vlasti i da su dobri odnosi u protekle dvije godine stvorili prostor za brojne investicije i pomake u privrednom i ekonomskim smislu.

Hercegovina press