U Kulturnom centru Obrazovni centar Cerovac je po drugi put organizovao jednodnevni seminar za profesore engleskog jezika iz Hercegovine.

IMG_4252.JPG

Seminar je održao profesor Dragan Milović, trener za nastavnike engleskog jezika u “International House” CELTA centru u Barseloni.

Dragan Milović već 17 godina radi kao profesor engleskog i kao trener novih profesora u Barseloni, a obrađene su dvije teme.

Jedna je pomaganje studentima da shvate pravila jezika, a druga je korišćenje materijala koji se pronalaze na internetu, novinama, filmovima, i nisu u školskim udžbenicima.

„Ovo pomaže studentima da sami shvate pravila, a istovremeno pomaže nastavnicima u planiranju lekcija. Namjera je da studenti sami aktivno učestvuju u ovom i dolaze do rješenja, a samim tim će lakše i naučiti“, rekao je Milović.

48419624_2227591464123796_5707085940866940928_o.jpg

CELTA Cambridge ispit je najviše cijenjen međunarodno priznat ispit za nastavnike engleskog jezika, koji im omogućava da budu predavači engleskog jezika svuda u svijetu, uključujući i englesko govorno prodručje.

U obrazovnom centru “Cerovac” tri nastavnika engleskog jezika prošla su CELTA edukaciju i položila ispit. Polaznici seminara su dobili sertifikat o pohađanju ovog seminara.

Sponzorisani članak