Centar DBA KC Trebinje

Centar DBA je organizacija koja se bavi razvojem i unapređenjem oblasti bezbednosti, istraga i odbrane. Prvenstveno u privatnom sektorom u koji spadaju firme za obezbeđenje, detektivske agencije, telohranitelji, tehnička bezbednost, ali i sve ono što je pod okriljem države. Orijentisani smo i na edukaciju i obuku iz oblasti bezbednosti, istraga i odbrane kroz javne tribine, savetovanja, seminare, organizaciju edukativnih igara i radionica. Takodje, kroz saradnju sa državnim institucijama, pojedincima i firmama radimo na unapredjenju i razumevanju sistema bezbednosti, istraga i odbrane.

www.centarzabezbednost.org
Email: centardbakctrebinje@gmail.com
Tel. +387 65 588 961

error: Zabranjeno je kopiranje!