Bilećki vodovod godinu završio sa 150 hiljada novog duga

28.02.2017.     Privreda

Nakon višegodišnje blokade računa od strane Elektrohercegovine i nelikvidnosti, bilećki vodovod predao je godišnji finansijski izvještaj za 2016. godinu. Računi su ovog preduzeća su odblokirani nakon što su Hidroelektrane na Trebišnjici na račun duga za struju bilećkog Vodovoda uplatile dva miliona maraka Elektro Hercegovini, a napravljen je i reprogram vraćanja starog duga, pa je Vodovod nakon 11 godina počeo da plaća račune za električnu energiju.

Foto: Ilustracija

Najveći prihod u prošloj godini ostvaren je od osnovne djelatnosti, odnosno prodaje vode, i kanalizacionih usluga. Jedan od razloga je i povećanje cijene vode sredinom 2015. godine. U strukturi troškova najveći procenat pripada troškovima bruto zarada zaposlenih radnika i troškovbima materijala.

U izvještaju se navodi da je trošak za neto plate smanjen u odnosu na prošlu godinu, iako je broj zaposlenih povećan. Prosječna neto zarada u 2016. godini bila je 671.68 KM.

Troškovi materijala su, ističu povećani zbog čestih kvarova i neophodnih sanacija na vodovodnoj mreži.

Ukupni prihodi preduzeća bili su 929.800 KM, a rashodi su iznosili 1.083.386 konvertivilnih maraka. Vodovod je tako poslovnu 2016. godinu završio sa minusom od 153. 586 konvertibilnih maraka.

Hercegovina press