Banke u Srpskoj prvi kvartal završile sa 26,6 mil KM dobiti

28.07.2019.     Privreda

Banke u Srpskoj, njih osam, prvi kvartal ove godine završile su sa dobiti od 26,6 mil KM, što je za 3% manje u odnosu na isti period lani, navedeno je u najnovijem izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

Time je nastavljen pad dobiti banaka, ali je znatno manji nego godinu ranije. Na nivou bankarskog sektora u Srpskoj u prvom kvartalu 2018. dobit je iznosila 26,7 mil KM, što je za 35% manje u odnosu na isti period u 2017.

U izvještaju Agencije za bankarstvo RS o stanju u bankarskom sektoru za prvi kvartal ove godine navedeno je da je na kraju marta ukupna aktiva bankarskog sektora iznosila 8,789 mlrd KM i bilježi blagi rast od 7,3 mil KM u odnosu na kraj prošle godine. Depozit u bankama u RS na kraju prvog tromjesečja iznosio je 5,928 mlrd KM i manji je za 2% u odnosu na decembar 2018.

– Depoziti građana su porasli za 3%, a vladinih institucija 8%. Kada je riječ o privatnim preduzećima i društvima bilježi se pad depozita za 15%, a javnih i državnih preduzeća za 17% – stoji u izvještaju Agencije za bankarstvo.

Naveli su da je štednja građana uključujući i tekuće račune na kraju marta iznosila 3,319 mlrd KM.

– Oročena štednja, koja bilježi rast od 4% u odnosu na kraj 2018. godine, i dalje čini 75% ukupne štednje – navedeno je u izvještaju.

Na kraju prvog kvartala ove godine ukupno bruto krediti iznosili su 5,043 mlrd KM, što je za 1% više u odnosu na kraj prošle godine. Zaduženost građana porasla je za 2%, a Vlade i vladinih institucija 3%, dok su krediti javnih i državnih preduzeća, kao i privatnih firmi smanjeni.

Član Udruženja ekonomista RS SWOT Aleksandar Ljuboja kaže da je stanje u bankarskom sektoru u posljednjih desetak godina gotovo nepromijenjeno, te da se pad dobiti banaka može očekivati i u narednom periodu.

– Banke su profitno orijentisane, smanjuju kreditne portfolije i okreću se aktivnostima koje doprinose većem profitu uz manje rada i rizika. Usljed političke i ekonomske krize dolazi do većeg stepena štednje kod građana koji manje troše, jer novac čuvaju za crne dane. To dovodi do smanjenja obrta kapitala i prometa, te privrednih aktivnosti – kazao je Ljuboja. Istakao je da najviše brine što banke smanjuju kreditiranje privrede.

– Njihova osnovna funkcija je kreditiranje privrede, a to su sveli na minimum. Finansijska podrška novim projektima i kreditiranje razvoja preduzeća izostaje. Većina banaka je u stranom vlasništvu i ne ide u kreditiranje privrede, jer smatra da je ova sredina politički nestabilna – kazao je Ljuboja.

Nekvalitetni krediti

Nekvalitetni krediti na kraju marta iznosili su 467,8 mil KM i manji su za 2% ili za 9,7 mil KM u odnosu na kraj 2018. godine.

– Učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima iznosi 9,27% – navedeno je u izvještaju Agencije za bankarstvo RS.

Glas Srpske