Agrarni fond kupuje novu opremu

29.03.2018.     Tenderi

Agrarni fond  Grada Trebinja raspisao je tender za  nabavku poljoprivredne mašine-traktor, sa priključcima za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta i baliranje sijena.

Procijenjena vrijednost ugovora bez PDV – a je 149.370 KM .

Otvaranje ponuda je 13. aprila u 11.30 časova u prostorijama Poslovnog inkubatora Ulica Vojvode Stepe Stepanovića bb.

(PDF)

Hercegovina press