Za rekonstrukciju srednjoškolskog centra skoro pola miliona KM

26.08.2018.     Vijesti
U Trebinju je počela rekonstrukcija zgrade srednjoškolskog centra vrijedna 480. 000 KM, koju zajednički finansiraju Vlada Republike Srpske i Grad Trebinje.
Grad će za radove na novoj fasadi izdvojiti 320. 000, a Vlada 160.000 KM.
Rekonstrukcija podrazumijeva sanaciju fasade, krova koji na pojedinim dijelovima  prokišnjava i zamjenu dotrajalih otvora.
Fasada će biti energetski efikasna, čime će biti ostvarena značajna ušteda na električnoj energiji, grijanju i hlađenju objekta.
U ovoj zgradi smještene su tri trebinjske srednje škole Gimnazija “Jovan Dučić”, Centar srednjih škola i Srednja tehnička škola Trebinje.
Hercegovina press