Vodovod Trebinje: Nabavka usluga

18.05.2017.     Tenderi

Usluga izrade akata iz oblasti zaštite i zdravlja na radu i zaštite od požara za 2017. godinu

J.P. “ Vodovod“ a.d. Trebinje

Foto: Ilustracija

Oglas objavljen 17.5. – važi do 02.6. 2017. godine

(PDF)

Hercegovina press