Ugostiteljske plate oko 500 KM

16.05.2017.     Vijesti

Na Šestoj, izbornoj Skupštini Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti Republike Srpske, održanoj sinoć i Tesliću, ocijenjeno je da je materijalni i socijalnim položaj ove kategorije zaposlenih izuzetno težak.

Foto: Hercegovina press

U prilog tome je i podatak da se prosječne plate radnika u ovim djelatnostima u Srpskoj kreću između 500,00 КM i 600,00 КM, što je za oko 300,00 КM manje od prosječne plate u RS, odnosno, za čak 1200,00 КM manje od vrijednosti Sindikalne potrošačke korpe za četveročlanu porodicu u Srpskoj.

Jedan od razloga, zašto je to tako, konstatovali su delegati ove izborne skupštine, je veliki broj radnika koji čekaju posao na Zavodu za zapošljavanje RS, što uslovljava veliku konkurenciju i ponudu radne snage na tržištu rada.

Sindikat trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS će u narednom četverogodišnjem periodu će se posebno angažovati na omasovljenju članstva, borbi protiv rada na crno i sive ekonomije, te nastaviti socijalni dijalog sa poslodavcima u cilju povećanja plata kroz potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora i kroz izmjene Zakona o radu RS.

Za predsjednika Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS u narednom četverogodišnjem periodu izabran je Goran Savanović.

atv