Trebinjskom zatvoru mišljenje s rezervom

13.06.2017.     Vijesti

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji za 2016. godinu Kazneno – popravnog zavoda Trebinje dala je mišljenje s rezervom zbog Neusklađenosti finansijskih domkumenata, zamjerki prilikom sprovođenja javnih nabavki, nepravilnosti prilikom zapošljavanja…

Izvršenje budžeta u 2016. godini iznosilo je 1.607.016 KM. Prihodi su iskazani u iznosu od 8.305 maraka i u potpunosti se odnose na neporeske prihode. Primitaka nije bilo.

Rashodi su iskazani u  ukupnom iznosu od 1.788.710 KM od čega tekući rasodi za lična primanja i rashodi po osnovu korištenja roba i usluga koji iznose 1.505.112 konvertibilnih maraka.

Izvještaj možete preuzeti  (OVDE)

Hercegovina press