Traži se najpovoljnija banka za kreditno zaduženje Opštine Nevesinje

07.06.2017.     Tenderi

Izbor najpovoljnije banke za kreditno zaduženje Opštine Nevesinje u iznosu od 3.500.000,00 KM

Dio sredstava (2.281.657,00 KM) mora biti na raspolaganju sedam dana od zaključenja ugovora, a ostali iznos zaključno sa 31.12.2017. godine

Oglas objavljen 7.juna – važi do 16.jula 2017. godine

(PDF)

Hercegovina press