Tamindžija: Za produžetak vijeka elektrana u sistemu HET – a 10 miliona evra

19.04.2017.     Energetika

Za revitalizaciju agregata Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/ planirano je ulaganje oko 10 miliona evra, kako bi se produžio životni vijek ovog sistema koji je u pogonu već 50 godina, rekao je  izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove u HET-u Ilija Tamindžija.
Tamindžija je naveo da su u sklopu revitalizacije planirani zahvati na turbini i generatoru, čime će biti povećana njegova snaga do 10 odsto, uz najmanji postojeći koeficijent iskorištenja.

Foto: Ilija Tamindžija

Što se tiče planiranih sredstava za ove radove – 60 odsto biće obezbijeđeno iz kreditnih sredstava, 40 odsto su sredstva donatora, dok će HET učestvovati sa oko 1.120.000 evra vlastitih sredstava.

U okviru „Faze četiri“ planirana je revitalizacija dva agregata, dok je u sklopu „Faze tri“ planirana revitalizacija jednog agregata.

S obzirom da je HET u funkciji već 50 godina, pri kraju životnog vijeka su i Upravna zgrada, obalni zidovi i drugi prateći objekti tako da je planirana kompletna rekonstrukcija sa nadogradnjom.

Tamindžija je naveo da će se raditi nova fasada, zamjena otvora, sistem grijanja-hlađenja i kompletno okolno uređenje objekata.

Raspisana su tri tendera – za učvršćivanje obala i obalnih zidova, za okolno uređenje i otvore, te za nadogradnju i fasadu, a predviđeno je da radovi budu završeni do kraja građevinskog sezone.

Govoreći o proizvodnim rezultatima, Tamindžija je napomenuo da je akumulacija 10 metara ispod plana, te da se loša hidrologija iz 2016. godine prenijela na tromjesečje 2017. godine, pa se radi u nepovoljnim uslovima.

„Zbog takvog stanja u akumulaciji, HET-u se ne isplati proizvoditi, već samo za domaće potrebe“, naveo je Tamindžija i dodao da je proizvodnja na nivou 50 odsto od plana za prvi kvartal.

izvor: Srna