Švedska ambasada donira milion evra za prečistač voda

01.02.2017.     Vijesti

Foto: Srna

TREBINJE – Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović izjavio je danas da će švedska Ambasada donirati milion evra za izradu prečistača otpadnih i kanalizacionih voda grada Trebinja.

Nakon sastanka sa ambasadorom Švedske u BiH Andersom Hagelbergom, Petrović je istakao da je tenderska procedura u toku i da očekuje da će do kraja mjeseca biti zaključen ugovor sa odabranim izvođačem radova.

„Ambasada Švedske ima puno razumijevanje za razvoj poljoprivrede i turizma na području grada Trebinja i naš grad će dobiti i adekvatan prostor u projektu `Farma dva` koji je projekat švedske Ambasade i USAID-a“, rekao je Petrović.

On je napomenuo da Aabasada Švedske pomaže i projekat izrade zemljišne knjige i adekvatne baze podataka u softveru koje će sutra biti prezentovan u područnoj centru Geodetske uprave Trebinje.

„To će pomoći izradi kvalitetne baze podataka za raznorazne aktivnosti grada Trebinja, prvenstveno za naplatu poreza na nepokretnosti, komunalnih taksi i rješavanje imovinskih problema u smislu infrastrukture“, rekao je Petrović i zahvalio Kraljevini Švedske što su izabrali Trebinje da se uradi izrada tog prototipa, odnosno pilot projekta za zemljišnu knjigu.

Petrović je naglasio da je švedska Ambasada veoma zainteresovana za hercegovačku regiju, dodajući da će i u narednom periodu pružati značaju podršku i da će to biti važano za one planove koje je sadašnja gradska administracija zamislila, a koje se odnose na investicije i podršku razvoju privatnog sektora kako bi se na taj način smanjila nezaposlenosti u gradu.

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg rekao je da je Švedska dugo godina podržavala BiH na svim nivoima.

„Najvažniji projekat koji podržavamo u Trebinju je rekonstrukcija sistema za vodosnabdijevanje, ali ova grad je uključen i u mnoge druge projekte – `Farma dva` gdje se podržava sektor poljoprivrede, radimo na geodetskom projektu zemljišnog uređenja“, rekao je Hagelberg.

On je istakao da je to sve u svrhu boljeg života stanovnika BiH, ali to ima veze i sa podrškom BiH u procesu evropskih integracija.

Srna