ŠUPIĆ:Novi objekti u energetskom sektoru za dvije godine

28.04.2017.     Energetika

Za dvije godine na mreži će biti HE “ Bočac 2″, a za četiri bi trebalo da bude završen i projekat izgradnje Hidroelektrane Dabar.

„Planirana je  i izgradnja HE Buk Bijela, ali i vjetroelektrane Hrgud. Elektroprivreda Republike Srpske sve ove projekte gradiće iz sopstvenih i kreditnih sredstava, a njihova vrijednost je više stotina miliona maraka“, izjavio je na panel diskusiji “ Energetski sektor Republike Srpske- potencijal za budućnost“,  koja je održana u okviru Ekonomskog foruma na Jahorini izvršni direktor za ekonomsko- finansijske poslove Ers-a Blagoje Šupić.

Elektroenergetski sistem Republike Srpske svake godine bilježi rast u proizvodnji, a cilj je da se namatne kao prepoznatljiv energetski faktor u regionu i Evropi.

“ U tom smislu mi ćemo do 2030. godine u nove objekte i mrežu uložiti 11.5 milijardi maraka prije svega u nove objekte Gacko 2 i Ugljevik 3 ali i na hidropotencijjale koji se odnose prvenstveno na slivove Drine, Vrbasa i Bosne“, izjavio je ministar energetike Petar Đokić.

Đokić ističe i da je neophodno prilagođavanje Ers-a kao velikog sistema novim uslovima liberalnog tržišta, ali ga i prilagoditi direktivama Evropske unije.

Elektroprivreda Republike Srpske ima obavezu javne usluge. Pored ove obaveze politika većinskog vlasnika, Vlade Republike Srpske je i da ERS ostane najjeftiniji snabdijevač električne energije u Republici Srpskoj.

„Kada želimo da govorimo o cijeni električne energije cijena Elektroprivrede Srpske za domaći konzum je za oko 10 evra jeftinija od tržišne i čak jeftinija od proizvodne cijene ali se to subvencionira prodajom na slobodnom tržištu,  naglašava Blagoje Šupić.

Šupić napominje da nije dobro značajno povećavati učešće zelene energije u ukupnoj proizvodnji s obzirom na cijene električne energije iz istih.

„Visoke cijene električne energije iz tih izvora su od 3  pa i više puta skuplje od cijene koju ima Elektroprivreda, a cijene za kupce rastu na računima upravo zbog tolikog učešća zelene energije i odnosno „fiding“ tarifa,  objašnjava Šupić.

Hercegovina press