SMS provjera neplaćenih kazni, isteka registracije, kaznenih poena….

16.10.2017.     Vijesti

Građani Srpske  putem telefona i „SMS servisa“ u svakom trenutku mogu da provjere status ličnog dokumenta, da li imaju neplaćenih novčanih kazni, ukupan broj kaznenih bodova, kao i da li im je istekla registracija vozila, podsjetila je na današnjoj konferenciji za medije Policijske uprave Trebinje načelnica za opšte i pravne poslove Bora Dobranić.


SMS servis štedi građanima vrijeme u situacijama kada čekaju novi lični dokument, ali takođe, ih podsjeća da im lični dokument ili registracija vozila ističe.
Za mogućnosti koje SMS servis predviđa, pošalje se SMS sa tačno određenim sadržajem na broj telefona 091 110 122.

Precizno i jasno upustvo za upotrebu SMS servisa nalazi se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – http://www.mup.vladars.net.

Da bi se SMS servis koristio neophodno je da građanin lično prijavi svoj broj telefona u nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Cijena poruke je 0,10KM bez obzira koje mobilne mreže građanin je pretplatnik. Prijavu broja telefona građanin može izvršiti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dokumnta, registracije vozila ili naknadno.

Hercegovina press