Skupština odlučila – Trebinje se zadužuje novih 6.340.000 KM

11.04.2017.     Vijesti

Odbornici gradske skupštine donijeli su danas odluku o kreditnom zaduženju Grada u visini od 6.340.000 konvertibilnih maraka na 10 godina sa grejs periodom od šest mjeseci. Tako će zaduženost Grada sa 6.3 posto nakon uzimanja kredita porasti na 6.92 posto u odnosu na redovne prilive budžeta iz prošle godine. Dozvoljeno zaduženje za lokalne zajednice je 18 procenata.

Foto: Hercegovina press

Argument službe za finansije za podizanje kredita  bio je neophodnost plaćanja obaveza iz prethodnog perioda prema dobavljačima, radnicma administracije, sudske presude iz ranijeg perioda, ali i deficit iz 2016. godine koji iznosi   1.304.307,00 KM.

Opozicija za priču o  prenesenim  obavezama  nije htjela ni da čuje.  PDP – ov Zoran Anđušić kaže da su podaci  o deficitu iskonstruisani  jer u 2016. godini nisu isplaćena sredstva od hidroekumulacija  za tu godinu od 800. 000 maraka nego su,  kako kaže namjerno prebačena u 2017. Napominje i da je trebalo sačekati odluku o izvršenju budžeta, pa tek onda raspravljati o  kreditnom zaduženju, koje je po njemu potpuno nepotrebno.

Šef odborničkog kluba PDP  -a Ljubiša Krunić  takođe ističe da nema nikakve potrebe za zaduženjem jer su potraživanja Grada Trebinja  po njegovim informacijama 8.500.000 KM i da se naplatom istih mogu izmiriti sva dugovanja i Grad će biti u suficitu više od dva miliona.

To što gradski oci nisu pripremili potraživanja Grada Trebinja iz 2016. godine zasmetalo je i SDS – u.

SNSD – ov Blagoje Šupić koji je i predsjednik Komisije za budžet i finansije obrazložio je da su cifre neumoljive i da jasno pokazuju kolika je dugovanja i po kojim stavkama napravila prethodna administracija.

Načelnik za finansije Jelena Kulušić  opoziciji je odgovorila da će svi elementi završnog finansijskog računa za 2016. godinu  biti poznati na zasjedanju u maju kada će biti podnesen izvještaj o izvršenju budžeta po završnom računu , a da je kredit u svakom slučaju nužan.

„Dužni smo da kažemo da je stanje  gotovinskih sredstava na računima na dan 31. 12. 2017. godine bilo 936.000 KM. Potraživanja na isti datum iznosila su 2.736.000 konvertibilnih maraka, i stepen naplate potraživanja u gradskoj upravi nije se promjenio nekoliko godina. Kad su u pitanju sumnjiva i sporna potraživanja ona su evidentirana i tu se nalazi dio spornih poreskih potraživanja, nalaze se potraživanja kod Bobar banke. Tako da taj iznos koji se pominje od 8 – 9 miliona to su ta sporna potraživanja i isti iznos koji se pominje od 2014. godine“, objasnila je Kuliševa.

Za uzimanje kredita potrebna je  saglasnost Ministarstva finansija i pokretanje procedure javne nabavke i izbor banke koja će dati kredit. Odluka o kredtitu  biće i osnov za donošenje rebalansa budžeta za 2017. godinu.

U završnom izlaganju gradonačelnik Luka Petrović zaključio  je da će kredit služiti isključivo za naslijeđene namete (nepokriveni deficit i naslijeđene obaveze) koji iznose 2.357 000 maraka. Potrebno je kaže Petrović platiti i radnike za 2016. godinu.

„Što se tiče presuda, šta ste radili da niste riješili nijednu  sudsku obavezu? Niste riješili problem Hidrogradnje, Luč investa. Mogli ste davno zamijeniti lokaciju ali niste htjeli, išli ste na utuženje i potrošili dodatnih 107 hiljada maraka. Što se tiče sredstava iz hidroekumulacija sredstva su potrošena nenamjenski, i naravno da je zato podnesena prijava“, istakao je Petrović.

On kaže da je teška finansijska situacija posljedica katastrofalnog individualnog rada, prethodnog gradonačelnika, koji nije želio nikog slušati i uveo je Trebinje u bezizlazno stanje.

Petrović očekuje da će kredit dobiti po povoljnoj  kamatnoj stopi od 3.5 – 4.00 procenta.

Hercegovina press