Sindikat RiTE Gacko: Vuković nema nijedan argumentovan razlog za štrajk

11.07.2018.     Vijesti

Povodom štrajka glađu radnika RiTE Gacka  Radula Vukovića oglasio se i sindikat ovog preduzeća. Ne slažu se sa potezom zaposlenog  i navode da je njegov postupak u suprotnosti sa svim zakonskim odredbama jer nije ugroženo nijedno  pravo  iz radnog odnosa, Kolektivnog ugovora ili Zakona o radu već se štrajk koristi kao sredstvo pritiska radi zapošljavanja člana porodice.

„Nadamo se da je kolega Vuković upućen u odredbe kako i na koji način se provode ovakve aktivnosti, prevashodno na način regulisanja njegovog odsustvovanja sa posla jer svaki štrajk pa tako i bilo kog našeg zaposlenog radnika mora se provoditi u skladu sa Zakonom o štrajku! 
Politika zapošljavanja je u isključivoj nadležnosti Poslodavca i isti je treba provoditi u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, i sa tim Sindkat nema nikakve veze“, stoji u saopštenju Sindikata radnika RiTE Gacko.

RiTE Gacko kao odgovoran privredni subjekt koji egzistira na području naše opštine do sada je u više navrata prilikom zapošljavanja imao sluha za zapošljavanje članova porodica kojima niko nije zaposljen, iz kategorija socijalno ugroženog stanovnistva, iz kategorija porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida kao i članova uže porodice naših umrlih radnika, što mi u Sindikatu i pozdravljamo i očekujemo i nastavak takve prakse i u budućnosti, dodaju u Sindikatu.

Hercegovina press