RS usvojila Prijedlog strategije razvoja energetike do 2035. – Definisano pet ključnih ciljeva

08.06.2018.     Energetika
Vlada Republike Srpske prihvatila je Prijedlog strategije razvoja energetike RS do 2035. godine i uputila ga na razmatranje Narodnoj skupštini RS po hitnom postupku.
Berkovici, vjetroelektrana

foto:ilustracija

Cilj Strategije razvoja energetike Republike Srpske je obezbijeđena sigurnost snabdijevanja energijom, te stvaranje održivog i konkurentnog energetskog sektora, uz najviši stepen odgovornosti prema životnoj sredini. Konkurentna energetika u značajnoj mjeri čuva standard građana, te pozitivno utiče na konkurentnost drugih privrednih grana i kao takva je izuzetno važan cilj, saopšteno je iz Vlade RS.

Kako se navodi, u Republici Srpskoj cijene energije su relativno konkurentne, te se kreću nisko na cjenovnoj ljestvici u odnosu na okruženje i Evropsku uniju, a ovakva politika će se nastojati održati i u budućnosti. Stoga je razvoj energetskog sektora potrebno uskladiti s ekonomskim mogućnostima, te tržišnim i regionalnim okolnostima.

Ovaj dokument predstavlja u određenoj formi inoviranu Strategiju razvoja energetike Republike Srpske do 2030. godine koju je Narodna Skupština Republike Srpske usvojila u martu 2012. godine, ali je urađena kao sasvim novi dokument sa produženjem roka važenja do 2035. godine.

Strategijom razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine definisano je pet ključnih strateških ciljeva i to efikasno korišćenje (eksploatacija) resursa, sigurna i pristupačna energija, efikasno korišćenje energije, energetska tranzicija i odgovornost prema životnoj sredini i razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira.

ekapija bih