Robne rezerve idu u stečaj

05.07.2017.     Privreda

Zamjenik glavnog revizora Republike Srpske Darko Pejić izjavio je danas da je Glavna služba za reviziju javnog sektora Srpske dala negativno mišljenje na finansijski izvještaj Javnog preduzeća „Robne rezerve Republike Srpske“ za 2015. godinu.

On je, predstavljajući u Narodnoj skupštini RS izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja tog subjekta za 2015, naveo da je, zbog nepravilnog priznavanja potraživanja i njihovih efekata na rashode, gubitak do visine kapitala manje iskazan za iznos od 3,8 miliona KM, a gubitak iznad kapitala za iznos od 13,6 miliona KM.

U izvještaju se navodi da nije izvršena procjena i ispravka potraživanja od preduzeća „Farmland“ u iznosu od 1,5 miliona KM.

Revizija je konstatovala da popis „Robnih rezervi“ nije u potpunosti obavljen sa pravilnikom o popisu i usklađivanjem knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza, kao i da to preduzeće nije primjenjivalo usvojene računovodstvene standarde.

Potraživanja od Ministarstva finansija Srpske po osnovu isporučene robe u pružanju pomoći stanovništvu ugroženom u poplavama više su iskazana za iznos od 965.422 KM, navodi se, između ostalog, u izvještaju.

Otvaranje stečaja 12. jula

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhaković rekao je da je aktuelna Vlada, kada je stupila na dužnost, zatekla jako loše stanje u „Robnim rezervama Srpske“, nad kojim se 12. jula otvara stečajni postupak.

On je tokom rasprave u Narodnoj skupštini rekao da je Vlada zadužila „Robne rezerve“ da putem pravnih zastupnika ulože žalbu na rješenje Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ u vezi sa prinudnom naplatom indirektnih poreza, odnosno pljenidbom imovine u visini 7,5 miliona KM.

Gluhaković je naglasio da UIO nije uvažila ništa od prigovora i primjedbi koje su uložile „Robne rezerve“.

– Došlo je do blokade računa ovog javnog preduzeća zbog iznosa od 9,5 miliona KM. Čim do toga dođe, u roku od dva mjeseca se, prema zakonu, automatski mora pokrenuti stečajni postupak, što je, prema zaključku Vlade Srpske, direktor preduzeća i uradio – naveo je Gluhaković.

On je rekao da je „maltene preko noći vršena jagma imovine ‘Robnih rezervi’ od strane UIO“, dodajući da su posebno na meti bile atraktivne lokacije ovog preduzeća kako bi UIO što pre naplatila svoja potraživanja.

Mihajilica: Vlada najodgovornija, neophodna istraga

Poslanik Kluba SDS-SRS RS Milanko Mihajilica izjavio je danas da su Vlada Republike Srpske i resorno ministarstvo najodgovorniji za stanje u preduzeću „Robne rezerve Srpske“.

On je tokom rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske o revizorskom izveštaju za „Robne rezerve Srpske“ za 2015. godinu rekao da je „epilog priče o tom preduzeću stečajni postupak, čime se nastoji izbeći odgovornost za sve što se u tom preduzeću dešavalo“.

Mihajilica je zatražio da se neodložno provede istraga u „Robnim rezervama“.

Izvor: Srna