RiTe Gacko: Osiguranje radnika i vozila i nabavka materijala u 2017. godini

16.02.2017.     Tenderi
rite_gacko.jpg

foto: RiTe Gacko

ZP: „Rudnik i termoelektrana Gacko“ a.d.

Usluge osiguranja radnika za 2017. godinu

Oglas objavljen 16.2.2017.  važi do 3.3.2017

(PDF)

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila za 2017.  godinu

Oglas objavljen 16.02.2017.  – važi do 28.02. 2017.

(PDF)

Nabavka mjernog laboratorijskog pulta sa potrebnom opremom za ispitivanje i verifikaciju mjerača pritiska

Oglas objavljen 16.02.2017. – važi do 28.02. 2017.

(PDF)