RiTe Gacko: Obavještenje o dodjeli ugovora

07.02.2017.     Tenderi

 

ZP „Rudnik i Termoelektrana Gacko“ a.d. Gacko

Otvoreni postupak br 08/17 – Nabavka usluga fizičkog obezbjeđenja za period od stupanja ugovora na snagu do 31.12.2017.godine

(PDF)