Rad HET-a stabilan i u narednom periodu

08.02.2017.     Energetika

Het

Loša hidrološka situacija u prethodnom periodu uzrokovala je rekordnu potrošnju i deficit električne energije u širem okruženju, ali je proizvodnjom svih raspoloživih kapaciteta „Elektroprivrede Republike Srpske“, uključujući „Hidroelektrane na Trebišnjici“, taj problem prevaziđen, rekao je izvršni direktor za upravljanje sistemom HET-a Aleksandar Vujić.

Vujić je naveo da su u prethodna dva mjeseca padavine bile minimalne, bez dotoka u akumulacije, sa ekstremno niskom temperaturom.
On je napomenuo da se očekuje da će rad HET-a i u narednom periodu biti stabilan uprkos nepovoljnim hidrološkim i energetskim prilikama koje su uslovile da kota akumulacije Bileća bude niža od očekivane, planirane elektro-energetskim bilansom.

Kiša koja posljednjih dana pada na području Hercegovine popravila je situaciju u akumulacijama.

– Padavine i dotoci prethodnih nekoliko dana znatno su poboljšali stanje akumulacije Bileća, odnosno sistema HET-a – naveo je Vujić, ističući da su očekivanja da se u narednom periodu trend povoljnije hidrologije nastavi, da ostvarenje proizvodnje i stanje akumulacije Bileća bude na nivou planiranih bilansnih vrijednosti, uz rad sistema HET-a bez ograničenja.

U „Hidroelektranama na Trebišnjici“ podsjećaju da su u 2016. ostvarili jednu od najboljih godišnjih proizvodnji i bili važan oslonac elektroenergetskog sistema „Elektroprivrede Republike Srpske“ /ERS/.
Elektroenergetskim bilansom ERS-a planirana proizvodnja HET-a za 2016. godinu premašena je za 20 odsto./SRNA/