Prosječna plata u Centralnoj banci BiH 2.271 KM, guverneru mjesečno 8.000 KM

15.09.2017.     Vijesti
Zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović tražio je od Centralne banke BiH da mu dostavi podatke o platama svojih uposlenika.

Centralna banka BiH u odgovoru je navela kako prosječna plata zaposlenih predstavlja iznos koji se dobija množenjem prosječnog broja bodova svih zaposlenih sa vrijednošću boda, pri čemu se prosječan broj bodova dobija dijeljenjem ukupnog broja bodova zaposlenih sa brojem zaposlenih osoba u Centralnoj banci.

U skladu s tim, prosječna plata zaposlenih iznosila je 2011. godine 2.373,30 KM, 2012. godine 2.178,69 KM, 2013. godine 2.254,04 KM, 2014. godine 2.426,24 KM, 2015. godine 2.439,60 KM i 2016. godine 2.271,10 KM.

U navedenom periodu vrijednost boda se mijenjala te je od 1. jula 2016. godine vodeći računa o finansijskim rezultatima i racionalizaciji poslovanja, svim službenicima i imenovanim licima uključujući i guvernera smanjena vrijednosti boda sa 1,70 na 1,55.

Uprkos tome guverner Centralne banke BiH Senad Softić i dalje ima jako visoku platu u poređenju sa bh. standardom. Kako je navedeno, u vrijeme nakon preuzimanja funkcije uspostavljeno je nepuno radno vrijeme od 87,5 posto u Centralnoj banci BiH, tako da je plata guvernera iznosila 6,620 KM i 12,5 posto na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu.

„U međuvremenu je nepuno radno vrijeme izmijenjeno, na način da od januara 2016. godine, radno vrijeme guvernera u Centralnoj banci povećano na 95 posto, tako da sada plata iznosi 8.025 KM, a na Ekonomskom fakultetu udio radnog vremena smanjen na pet posto“, navode iz Centralne banke BiH.

Podsjećamo, iznimno visoka primanja imaju i članovi Upravnog vijeća Centralne banke BiH. Naime, Kemalu Kozariću, Ljubiši Vladušiću i Trivi Marinkoviću u 2016. godini isplaćeno je 173.466 KM na ime naknade. Odnosno, svakome od njih po 57.821,88 KM.

Pored toga, Vladušiću je isplaćeno 3.569,85 KM, Marinkoviću 1.789 KM, a Kozariću 802,22 KM na osnovu naknade troškova koji su im isplaćeni za službena putovanja.

Inače, prosječna plata zaposlene osobe u BiH prema podacima Agencije za statistiku BiH iznosi 851 KM.

Izvor:  Kliks.ba