Predaja finansijskih izvještaja najkasnije do kraja februara

20.02.2017.     Vijesti

Poreska uprava Republike Srpske obavještava poreske obveznike, pravna lica i preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva da su dužni sačiniti finansijske izvještaje za prošlu godinu i predati ih najkasnije do 28. februara u Jedinstveni registar finansijskih izvještaja koji vodi Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge /APIF/.

Foto: Ilustracija

Poreski obveznici koji ne dostave finansijske izvještaje čine prekršaj za koji je propisana novčana kazna i to za pravna lica u iznosu od 3.000 do 15.000 KM, za odgovorno lice u pravnom licu od 300 do 1.500 KM, a za preduzetnika registrovanog za samostalno pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga u iznosu od 500 do 2.500 KM, stoji u današnjem saopštenju iz Poreske uprave.

S obzirom da Poreska uprava ima ovlašćenje za izricanje novčanih kazni za učinjene prekršaje, poreski obveznici su pozvani da sačine i dostave finansijske izvještaje u propisanom roku.

Izvor: Srna