Posao za 24 pripravnika u Nevesinju

27.08.2018.     Vijesti

U okviru Programa podrške zapošljavanju mladih sa visokom stručnom spremom koji realizuje Zavod za zapošljavanje Republike Srpske 24 lica sa evidencije Biroa u Nevesinju od septembra će dobiti priliku za odrađivanje pripravničkog staža.

Program za koji je Vlada Republike Srpske izdvojila oko 6 miliona maraka ima za cilj osposobljavanje mladih lica za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci.

Izdvajanje po jednom pripravniku iznosi 6.000 KM, a temelji se na iznosu neto plate od 500 KM. Postoji mogućnost da se odobrena lista od 24 pripravnika proširi za još tri mjesta.

Vlada RS će preko Zavoda za zapošljavanje za neto plate pripravnika u Nevesinju u narednih godinu dana izdvojiti 144.000 KM. U Birou za zapošljavanje su potvrdili da je Zavod ove godine odobrio rekordan broj zahtjeva poslodavaca iz Nevesinja.

Načelnik opštine Milenko Avdalović kaže da je lokalna uprava za sticanje radnog iskustva visokoobrazovanih mladih sugrađana budžetom planirala 20.000 KM. Prema njegovim riječima ova sredstva će biti utrošena za uplatu doprinosa za pripranike koji staž budu odrađivali u ustanovama čiji je osnivač opština Nevesinje.

Radio Nevesinje