Opština Nevesinje u projekat vodosnabdijevanja uključuje izvorište Udbina

06.02.2017.     Privreda

Projekat razvoja vodovodnog i kanalizacionog sistema koji opština Nevesinje provodi u saradnji sa Vladom RS i Evropskom investicionom bankom biće dopunjen sa vodosnabdijevanjem iz izvorišta Jama Udbina. Ovo je potvrđeno na radno-konsultativnom sastanku predstavnika opštinske vlasti, Hidroelektrana na Trebišnjici, JP „Vodovod“ i konsultanata na projektu.

Foto Dragan Grahovac

Vodosnabdijevanje glavnih objekata Hidroelektrane „Dabar“ iz vodozahvata Jama Udbina je završeno prošle godine i sada je u planu nastavak postavljanja cjevovoda prema Vojinama i Nevesinju, potvrdio je građevinski inženjer Duško Vujović. On je naglasio da su probna testiranja vode koja se već koristi na gradilištu pokazala da je ona  odličnog kvaliteta.

Konsultant na projektu  Dragana Vasić smatra da je alternativno izvorište od velikog značaja za dugoročno rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u Nevesinju.

– Da li će Jama Udbina biti uvrštena u sistem snabdijevanja vodom Nevesinja zavisiće od tehno-ekonomskih analiza koje tek treba da se naprave – pojasnila je Vasić. Ona je dodala da će se ovo izvorište uz svakom slučaju naći u dopuni projektnog plana, a konačnu odluku donijeće Evropska investiciona banka.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Slobodan Šiljegović kaže da će paralelno sa pripremom hidrauličkih proračuna, analize vode i drugih parametara raditi na realizaciji ostale četiri komponente projekta za koje je već konstatovano da su opravdane.

Načelnik opštine Milenko Avdalović naglasio je da rješavanje vodosnabdijevanja ostaje prioritet  nove opštinske vlasti.

– Naš cilj je da što prije postavimo prečistač na postojeću akumulaciju, smanjimo gubitke na vodovodnoj mreži i paralelno pripremamo dokumentaciju za vodosnabdijevanje sa izvorišta Udbina – istakao je Avdalović.

D.G, Hercegovina press