Od danas jeftinije cijene rominga u regionu, evo i koliko

01.07.2017.     Vijesti
Cijene rominga u regionu, za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, ponovo su snižene od 1. jula, saopštila Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL).
Cijene će biti snižene na osnovu Sporazuma o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama između Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije, kojim su određene maksimalne cijene usluga rominga u državama potpisnicima Sporazuma.
Od 1. jula u pomenutim državama maksimalna cijena odlaznog poziva u romingu (cijena po minutu i u evrima bez PDV-a) je 0,19 EUR, maksimalna cijena dolaznog poziva u romingu je 0,05 EUR, maksimalna cijena SMS poruka u romingu – 0,06 EUR, a maksimalna cijena za usluge prenosa podataka i MMS poruka u romingu (cijena po MB/poruci) 0,20 EUR.
Operatori mogu da ponude i niže cijene od maksimalnih koje su predviđene Sporazumom, dodaje se u saopštenju.
RATEL je podsjetio da je Sporazum o sniženju cijena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama zaključen 2014. godine između ministarstava nadležnih za oblast elektronskih komunikacija Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Makedonije i Republike Srbije.
Izvor: ekapija